Microsoft Teams inzetten bij Project Based Learning

Project Based Learning is een manier van onderwijs waarbij leerlingen uitgedaagd worden om door middel van projecten te leren. Het onderwijs wordt overspoeld met apps die willen bijdragen aan en/of profiteren van de digitalisering die binnen het onderwijs plaatsvindt. Er zijn dus vele mogelijkheden voor het gebruik van apps binnen PBL.

De hoofdingrediënten van Project Based Learning zijn weergegeven in de cirkeldiagram rechts.

In de kern komt het op het volgende neer:

 • Er is sprake van een uitdagend probleem of vraagstuk.
 • Er wordt gewerkt aan vaardigheden die zowel in de huidige als toekomstige maatschappij nodig zijn.
 • Leerlingen hebben nieuwe kennis nodig die zoveel mogelijk vanuit een intrinsieke motivatie wordt opgedaan.
 • Leerlingen werken samen en hebben invloed op de te maken keuzes.
 • Tijdens het proces is er ruimte voor reflectie
 • Tijdens het project wordt er door de docent gecoacht en feedback gegeven
 • Er is een eindproduct
 • Het eindproduct wordt gepresenteerd
 • Naast het eindproduct worden ook andere onderdelen binnen het project beoordeeld.

 

De ervaring leert dat je het voor leerlingen gestructureerd en overzichtelijk mogelijk moet houden, zeker op het moment dat er met verschillende digitale middelen gewerkt wordt. Veel scholen maken gebruik van Office 365, voor zowel docenten als leerlingen. Het uitgangspunt was dan ook om te kijken welke apps zich lenen om binnen PBL te worden ingezet.

Als centrale hub waar leerlingen alle informatie moeten kunnen terugvinden is er gekozen voor Microsoft Teams. Dit betekent dus dat alle overige apps -van derden- binnen de Teams omgeving gebruikt moeten kunnen worden, waarbij de eisen zijn:

  •  de app is gratis te gebruiken
  • de app biedt de mogelijkheid tot Microsoft Office 365 Login. 

Uitgaande van de gemaakte keuze voor Microsoft Teams en de gestelde eisen is daar het onderstaande diagram uit voortgevloeid. Alle apps worden kort besproken.

Uitdagend probleem of vraagstuk

De leerlingen moeten uiteraard geïnformeerd worden over het gekozen probleem of vraagstuk. Hierbij is er gekozen voor de volgende drie apps:

  • Powerpoint: Bij iedereen wel bekend, een zeer diverse tool die de mogelijkheid biedt om flitsende presentaties te maken, maar ook om deze als diverse bestandtypes te exporteren.
  • Sway: Is te vergelijken met Powerpoint met het verschil dat Sway meer bedoeld is voor het maken van online content.
  • Stream: Dit is de (veilige) videoservice van Microsoft waarmee personen in een organisatie veilig video’s kunnen uploaden, weergeven en delen. Een ideale tool dus om bijv. de opgenomen presentatie, of de als video geëxporteerde Powerpoint met de leerlingen te delen.

Authenticiteit

Een project omvat context die binnen de huidige wereldwijde maatschappij geplaats, kan worden en spreekt tot de verbeelding kijkend naar persoonlijke zorgen, interesses en kwesties in het leven van de leerlingen.

Wat je niet wil is binnen dezelfde school opnieuw het wiel uitvinden of onbedoeld overeenkomende projecten uitvoeren.

  • Teams: Biedt de mogelijkheid om binnen school, of deesgewenst daarbuiten, informatie en ‘good practices’ te delen, daar feedback op te ontvangen en om te brainstormen met collega’s m.b.t. nieuwe en lopende projecten.
  • Sharepoint:  Als er een team wordt aangemaakt dan is deze direct gekoppeld aan een sharepoint. Deze kan goed gebruikt worden om alle bestanden die betrekking hebben op projecten binnen de school op te slaan. Op deze manier ontstaat er een voor iedereen toegankelijk projectbibliotheek.

Verrijkend onderzoek

Dit is een proces waarin leerlingen uitgebreid vragen stellen, middelen vinden en informatie toepassen.

  • Kahoot: Wil je als docent enige sturing geven aan het proces dan kun je een Kahoot  maken waarin je video’s, afbeeldingen en diagrammen kunt toevoegen om voorkennis te activeren of nieuwe kennis introduceren om zo de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
  • Nearpod: Biedt de mogelijkheid om in een online slideshow informatie van verschillende bestandstypen: Powerpoint, Google docs, audio, video, afbeeldingen, maar ook simulaties met de leerling te delen. Ook kunnen er verschillende activiteiten worden ingezet om de leerling te activeren en biedt het de mogelijkheid om leerlingen te laten brainstormen en samenwerken. 
  • Forms: Kan door leerlingen gebruikt worden als middel om vragenlijsten uit te zetten.

Leerlingen inbreng & keuze

  • Trello:  Kort door de bocht is dit een ToDo lijst, maar wel een met uitgebreide mogelijkheden. Dit kan door de docent ingezet worden om het tijdvenster waarbinnen het project moeten worden afgerond in grote lijnen zichtbaar te maken voor de leerlingen, waarbij er ook ruimte is voor opmerkingen en afbeeldingen. Leerlingen kunnen dit gebruiken om alle taken te verzamelen, logica aan te brengen, het overzicht te bewaren en samen te werken.
  • Excel: Met de inzet hiervan kun je, bijvoorbeeld door het gebruik van een ‘Grant chart’, tegelijkertijd aan hetzelfde document werken om zo gezamenlijk een overzichtelijke planning te maken.
  • Word: Misschien wel het meest bekende Microsoft programma, wat waarschijnlijk geen introductie nodig heeft. Breed inzetbaar tijdens het samenwerken binnen een project.
  • Whiteboard: Teams is een middel wat bij uitstek geschikt is om op afstand samen te werken. Whiteboard voegt hier ook nog eens de mogelijkheid aan toe om als team online tegelijkertijd op het zelfde canvas te brainstormen, mindmappen, ect.

Reflectie

  • Forms: Eerder hebben we forms al genoemd als middel voor leerlingen om vragenlijsten uit te zetten. Uiteraard geldt dit voor de docent ook. Zo kun je met behulp van forms bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst de leerling actief na laten denken over persoonlijke zelfregulatie en de leerlingen laten reflecteren.

Kritiek & revisie

  • Flipgrid: Is een voor het onderwijs bedoeld video discussie platform. Leerlingen en docenten kunnen,  in een door de docent ingerichte veilige omgeving, video’s uploaden waarna hier op gereageerd kan worden. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een presentatie uploaden waarna hier vanuit de docent en/of leerlingen feedback opgegeven kan worden.

Product & presentatie

  • Powerpoint: Is bij de meeste leerlingen een bekend programma wat zich uitermate goed leent om presentaties te maken. Omdat dit vervolgens ook als ander bestand geëxporteerd kan worden biedt dit weer mogelijkheden… Flipgrid anyone?
  • Sway: Is web-based en leent zich met name voor het het maken van presentaties met online content. Meer dan Powerpoint is deze presentatie ook makkelijk online te delen.
  • Flipgrid: Waar Flipgrid gebruikt kan worden voor het delen van videos  tijdens een proces met het oog op constructieve feedback, kan dit natuurlijk ook gebruikt worden om een afsluitende presentatie te delen die vervolgens door de docent beoordeeld kan worden. 

Zoals je ziet zijn er genoeg mogelijkheden om Office 365 in te zetten als je projectgestuurd aan de slag wilt.

Succes!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *