Microsoft Hacking STEM

Wat is STEM?

STE(A)M (Science, Technology, Engineering (Arts) and Mathematics) is een vorm van onderwijs dat als uitgangspunt heeft leerlingen (21e eeuwse) vaardigheden en kennis aanbieden die zij in de toekomst nodig zullen hebben. 

Het verschil met het enkel aanbieden en toetsen van kennis is dat bij STE(A)M het leerproces net zo belangrijk is als het resultaat. Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren staan centraal!

Omdat creativiteit een erg belangrijk onderdeel is van STE(A)M-onderwijs wordt er steeds vaker gesproken over STEAM in plaats van STEM.  Een belangrijk onderdeel van STE(A)M is het leren van gemaakte fouten. Juist het maken van fouten maakt vooruitgang mogelijk en stimuleert oplossingsgericht denken.

Wat is Microsoft Hacking STEM?

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om binnen STE(A)M met verschillende onderwerpen aan de slag te gaan door het aanbieden van uitgewerkte STE(A)M-projecten. Deze vind je in de Hacking STEM Library. Hierbij is de insteek dat docenten deze projecten naar eigen inzicht kunnen aanpassen en integreren (hacking) in het door hen gegeven onderwijs.  

Om ervoor te zorgen dat dit toegankelijk is voor zoveel mogelijk docenten is er bewust rekening gehouden met het kostenplaatje. De projecten kunnen dus uitgevoerd worden met goedkope en makkelijk verkrijgbare materialen. Hier moet wel aan toegevoegd worden dat binnen elk project gebruik wordt gemaakt van een microcomputer (Micro:bit en/of Arduino uno) en Microsoft Excel.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *