Hacking STEM – Spectroscoop

What is the electromagnetic spectrum? is een interessant Hacking STEM project waarbij het doel is om leerlingen kennis te laten maken met het elektromagnetisch spectrum  en de spectroscoop. Dit project is door ons “gehackt”.

Licht is altijd een interessant onderwerp om aan leerlingen uit te leggen. Ze kende het en maken er bewust en onbewust elke dag gebruik van, maar licht is ook maar en klein stukje van een veel breder, voor onze ogen onzichtbaar, spectrum. 

Het doel was om onze MAVO leerlingen kennis te laten maken met licht en het elektromagnetisch spectrum simpelweg door ze te laten meten wat ze niet direct kunnen zien. Voor dit project ligt de nadruk op het combineren van de vakken natuurkunde, techniek en technologie om zo de basisbegrippen van licht en het elektromagnetisch spectrum uit te leggen.

Hierbij is het project What is the electromagnetic spectrum? dusdanig in het Nederlands herschreven dat de leerstof uit het natuurkundeboek, over het onderwerp licht, vrijwel volledig wordt behandeld in het project Spectroscoop. Hiervoor staat  een periode van 6 weken. 

Erg interessant bij dit project is de wijze waarop LED’s  (in principe een lichtbron) ingezet worden als sensoren voor de spectroscoop. Dit in combinatie met de data streamer, die in Excel een zeer aantrekkelijk visueel plaatje laat zien van de hoeveelheid gemeten licht uit het kleurenspectrum en net daarbuiten,  maakt dat leerlingen, door het verrichten van verschillende metingen en deze te vergelijken met elkaar, een beter beeld krijgen van en inzicht in licht en het elektromagnetisch spectrum.

Tijdens het project wordt UV-straling  gemeten en besproken. Ook komen dan de gevaren van UV-straling aan bod. Hierbij hoort ook de zeer interessante -onderstaande- video waar leerlingen altijd met verbazing en plezier naar kijken. Echt een aanrader!

Naast het verbinden van de vakken natuurkunde, techniek en technologie is er ook focus op enkele 21e eeuwse vaardigheden: 

     • Zelfregulering
     • ICT-basisvaardigheden
     • Computational thinking
     • Samenwerken
     • Sociale en culturele vaardigheden
Belangrijk bij het op deze manier aanbieden van de leerstof is dat er voor zowel de docent als de leerlingen een duidelijk doel voor ogen ligt. 
 • Het  doel voor de docent is het op een meer praktische en enthousiasmerende manier de leerstof overbrengen en laten beklijven waarbij er ook een directe verbinding is met de praktijk en de daaraan gelinkte beroepen.
 • Het doel voor de leerlingen is om aan het begin van het project te begrijpen wat er als (praktisch en theoretisch) resultaat van hen aan het eind van de periode verwacht wordt en dit ook te bewerkstelligen.
Uiteindelijk moeten de leerlingen, net als dat het geval zou zijn als ze regulier uit het boek zouden werken, een theoretische toets maken.

De uiteindelijke beoordeling bestaat uit het gemiddelde van het behaalde praktische en theoretische resultaat.

Hacking STEM biedt de mogelijkheid om op een andere manier te kijken naar de wijze waarop wij onderwijs aanbieden  Daarnaast worden ook gratis praktijkvoorbeelden aangeboden die naar eigen inzicht zijn aan te passen en te integreren. Al met al  een mooie kans om samen met de leerlingen een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *