Fossiel

Een overblijfsel uit een ver verleden dat ons inzicht geeft in oude levensvormen en ecosystemen. Een fossiel is iets uit het verleden dat ons helpt te begrijpen hoe dingen ooit waren.

Vandaag hoorde ik een aantal eerstejaars leerlingen praten over een huiswerkopdracht, waarbij het eindproduct een stuk tekst was. Sommige moesten het nog maken en vandaag in de les inleveren. Maar dat was geen probleem want…. ChatGPT.
De gegeven opdracht is in de huidige opzet ingehaald door tijd en technologie en heeft zijn toegevoegde waarde verloren.

De traditionele onderwijsmethoden zijn ook een fossiel. We kunnen ze goed gebruiken om te begrijpen hoe ze hebben bijgedragen aan onze huidige onderwijssystemen, maar belangrijker nog is dat docenten gaan nadenken over hoe we ze kunnen aanpassen voor de toekomst.

Het traditionele onderwijs heeft zijn waarde en vormt een belangrijk fundament maar, het sluit niet meer aan bij de dynamische en snel veranderende eisen van en mogelijkheden binnen de hedendaagse samenleving.

De vraag is hoelang het duurt voordat iedereen in het onderwijs begrijpt dat we eigenlijk al 1-0 achter staan en door een andere bril moeten gaan kijken en handelen

Fossiel
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *