Digitaal ongeletterde onderwijsprofessional

Wat houdt het in om een vakbekwaam professional te zijn als docent?

Je bent volgens de overheid vakbekwaam als je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogische bekwaam bent.

Een onderwijsprofessional is een rolmodel voor zijn leerlingen, integer, blijft zichzelf vakinhoudelijk en didactisch ontwikkelen, werkt samen met anderen, verbetert continue zijn onderwijs door zelfreflectie en blijft zichzelf bijscholen en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Docenten moeten toch enigszins voorzichtig zijn voordat ze zichzelf een vakbekwaam professional noemen. Dat betekent namelijk ook dat je digitaal geletterd bent en daar naar handelt binnen jouw onderwijs.

Onlangs werden de -niet wettelijke vastgelegde- SLO kerndoelen digitale geletterdheid gepresenteerd.

Het probleem hiermee is dat veel docenten zelf onvoldoende digitaal geletterd zijn. Uit het peilingsonderzoek digitale geletterdheid blijkt dat ruim de helft van de leerkrachten zichzelf bekwaam achten om digitale geletterdheid te doceren en geen bijscholing nodig te hebben. De focusgroep -en ondergetekende- betwijfelen dit.

Uitgaande van het positieve dat 50% van de leraren in Nederland voldoende digitaal geletterd is dan zijn nog steeds 120.000 leraren dit niet!

Een veel voorkomende oplossing is om alle docenten, ongeacht het kennisniveau, een paar uur samen met een expert in een lokaal te zetten, om zo hun digitale geletterdheid op te krikken. Hoe goed bedoeld ook, zet dit geen echte zoden aan de dijk.

Dat moet echt anders. En dat kan de leraar echt zelf!

Als vakbekwame professional die dagelijks werkt met leerdoelen, leerlijnen en curricula kun jij je eigen persoonlijke leerlijn voor digitale geletterdheid maken.

Je kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van het DIGIT-updater stappenplan en de DIGIT-updater online leeromgeving  of de eduacademy nul-meting 

Bij 1 fte heb je 83 klokuren en 600 euro die je vrij kunt besteden aan bijscholing en ontwikkeling.

Dan is de oplossing voor dit probleem eigenlijk eenvoudig:

  • Het management vraagt aan de leraar om een concreet plan.
  • De leraar gebruikt de ontwikkelingsuren en aanwezige financiën om zichzelf bij te scholen
  • Na 6 maanden vind er een evaluatie plaats en wordt het plan verder bijgesteld.
  • Stoppen is geen optie. Want in feite zegt de leraar dan dat hij niet bereid is om de leerlingen voldoende te kunnen ondersteunen in hun onderwijsreis.
 

Ben jij wel voldoende digitaal geletterd? Gefeliciteerd! Digitale geletterdheid is namelijk pas het begin. De volgende belangrijke stap voor leerlingen is digitale fitheid!

En als vakbekwame professional kun je dan met een eenvoudige stap beginnen: De digitale fitheid zelftest.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *