Badges als bewijs voor een leven lang leren.

 

 

Ruim een jaar geleden behaalde ik mijn eerste badge op het Microsoft Educator Center. Niet lang daarvoor was ik al in aanraking gekomen met Badgr, een Open source platform dat wordt gebruikt om Open Badges uit te geven, te organiseren en te delen

Dit bij elkaar inspireerde mij om te kijken of ik dit in mijn eigen onderwijs kon verwerken, om leerlingen te motiveren en hun prestaties op een andere manier te belonen dan met cijfers.

Wat zijn Open Badges?

In 2010 startte de Mozilla Foundation, in samenwerking met de MacArthur foundation een missie om een open standaard neer te zetten voor digitale badges.
Open Badges lijken veel op fysieke badges. Ze zijn een symbool van prestatie. 

Badges zijn:

  • Verifieerbaar – De gegevens die er aan toegewezen zijn bewijzen wat iemand heeft bereikt.
  • Deelbaar – Je kunt de digitale badges op het hele web plaatsen en met iedereen delen.
  • Draagbaar – Je kunt ze overal mee naar toe nemen in een digitale rugzak.

Open Badges stellen individuen in staat om hetgeen ze aan kennis en/of vaardigheden bezitten mee te nemen, waar ze ook gaan of staan, en vullen op die manier de rugzak die ze meenemen in een leven lang leren. 

Open Badges Metadata

Een Open Badge is dus niet zomaar een plaatje. Het is een plaatje waar informatie aan gekoppeld is. Elke Open Badge heeft metadata over de uitgever (issuer), de prestatie en de ontvanger.

Verificatie

Om te kunnen aantonen dat een Open Badge een authentieke prestatie vertegenwoordigt zijn ze verifieerbaar. Badges kunnen op Badgr gevalideerd worden net behulp van de BadgeCheck validator.Op deze manier ben je er zeker van dat de badge en de bijbehorende metadata klopt.

Backpack

De Badgr rugzak is de plek waar je badges die je hebt verdiend digitaal kunt bewaren. Badgr toegekende badges worden automatisch toegevoegd aan de rugzak van een gebruiker.  Niet-Badgr badges kunnen handmatig worden geüpload  naar een Badgr rugzak.

Issuer

Om badges te kunnen uitgeven moet je een ‘issuer’ aanmaken. Een ‘issuer’  is een organisatie of persoon die verantwoordelijk is voor het uitgeven van badges. Een ‘issuer’  kan een individu, een cursus of instructeur, een afdeling, school of organisatie vertegenwoordigen. 

AVG

Badgr voldoet sinds januari 2019 aan de AVG.

Koppeling met het onderwijs

Ok, nu weten we wat Open Badges zijn en hoe ze werken, maar hoe kun je dit nu in het onderwijs verwerken? Hier is niet een manier voor. Ik heb dan ook vooral gekeken welke manier het beste paste bij het onderwijs dat ik aanbied.
Mijn uitgangspunt is leerlingen enthousiasmeren, motiveren en iets concreets geven om te laten zien dat ze ergens goed in zijn, anders dan met cijfers. 

Net als bij elk ander vak deel ik het schooljaar op in periodes en lesblokken. Grofweg genomen worden er per periode twee lesblokken aangeboden. Elk lesblok staat voor een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden die de leerlingen geacht worden te beheersen aan het einde van een lesblok. Zoals de meeste schoolsystemen wordt er bij ons gewerkt met cijfers en rapporten. Dus elk lesblok moet summatief -theoretisch en praktisch- worden afgesloten. De summatieve toets wordt door middel van een behaald percentage aan de te behalen badge gekoppeld. Een leerling behaald dus nog steeds een eindcijfer aan het eind van een lesblok wat op de cijferlijst komt. Behaald de leerlingen een percentage van 80% of hoger dan krijgt deze ook nog een badge toegekend. Hoewel het behaalde eindcijfer vast staat en in principe niet meer herkanst kan worden kan de leerling wel het hele jaar door opnieuw de theoretische en praktische toets afnemen om alsnog de badge te behalen. Interessant hieraan is dat het eindcijfer op het rapport al bepaald is, maar dat de leerling lopende het jaar alsnog een badge kan behalen en daarmee kan aantonen dat het bepaalde kennis en vaardigheden bezit.

Vanuit de leerling

Vanaf leerjaar 1 in het VO geldt er voor de leerling maar een ding en dat is goede cijfers halen. Het behalen van een voldoende eindcijfer is een vanuit school opgelegde verplichting aan de leerling. De cijfers zijn op een school bepalend. De motivatie komt dan ook niet alleen voort uit het willen leren, maar ook uit de angst om onvoldoendes te halen en de wil om over te gaan naar leerjaar 2. Dit brengt dus een bepaalde druk met zich mee.

Voor de badge geldt dit niet. Met het behalen van de badge wordt een stukje officiële erkenning gecreëerd voor de leerling. De badge is geen verplichting en draait vooral om de intrinsieke motivatie van de leerling.

Het is een stukje erkenning wat niemand ze meer af kan pakken en wat ze o.a. kunnen delen op sociale media. Juist dit gegeven kan de leerling motiveren om net even extra zijn of haar best te doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en natuurlijk…omdat een badge halen leuk is!

De badges

Zoals aangegeven is de badge een stukje erkenning wat ze eenvoudig via sociale media kunnen delen. Dan moet zo een badge er natuurlijk wel goed uitzien. Ja, je kunt allerlei aan te passen doorsnee badges van het Internet plukken, maar mooier is het als het unieke badges zijn die echt iets uitstralen. Het is dan ook aan te raden om als ‘issuer’ eigen unieke badges te -laten- ontwerpen.

De vervolgopleiding

Badges kunnen in de onderbouw enerzijds als bewijs naar de bovenbouw toe worden ingezet, en anderzijds meer als een motiverende factor. Echter wordt het in de bovenbouw nog interessanter om badges te laten behalen. Leerlingen gaan zich dan meer verdiepen in welke vervolgopleiding ze willen gaan kiezen en wat daarvoor nodig is. Juist badges als een officiële erkenning van kennis en vaardigheden die ze beheersen, maar die niet zichtbaar zijn op het diploma kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het inschrijven van en toegelaten worden op de vervolgopleiding. Dit zouden dus ook badges kunnen zijn van buiten het curriculum gevolgde workshops binnen school. Juist voor een goede voorbereiding op de vervolgopleiding.

Badges zijn de toekomst van een leven lang leren. De tijd waarin alleen het behalen van een diploma voldoende was ligt achter ons. In tegenstelling tot een diploma wat in principe niet verloopt, geldt voor badges dat deze een beperkte houdbaarheid kunnen hebben. Een badge kan dus blijk geven van bepaalde kennis en vaardigheden , maar ook in welke mate deze nog relevant zijn en eventueel opgepoetst moeten worden.  

Er zijn geen nadelen aan het introduceren van badges in het onderwijs. Naast dat je de leerlingen een positieve uitdaging geeft maakt deze ook al kennis met een manier van erkenning die in het werkende leven steeds meer gemeengoed zal worden.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *